Książka przychodów i rozchodów

Książka Przychodów i Rozchodów – Czym i dla kogo jest?

Przywykło się uważać, że przedsiębiorcom zależy na uzyskaniu maksymalnego zysku z prowadzonego przedsiębiorstwa. Tymczasem wybitni ekonomiści podkreślają, że podstawową troską przedsiębiorcy powinno być osiągnięcie takiego zysku, który zabezpieczałby ryzyko działalności ekonomicznej firmy. Jakby jednak nie było zysk jest jakością, do osiągnięcia której przedsiębiorca dąży. Zakładając firmę, trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego, w jakiej formie będziemy rozliczać się z podatku.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Często przedsiębiorcy decydują się na rozliczanie podatku na zasadach ogólnych i prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. Taką księgę muszą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności pozarolniczej i zobowiązały się do płacenia podatku liniowego lub na zasadach ogólnych. Do tego typu rozliczania zobowiązane są też spółki, których przychód netto ze sprzedaży, produkcji, różnorodnych operacji finansowych nie przekroczył w danym roku kwoty dwóch milionów euro. Jeśli dochody firmy przekroczą ową magiczną kwotę, niezbędne będzie prowadzenie pełnej księgowości. Rachunki firmy w każdym przypadku trzeba prowadzić w sposób skrupulatny, dokładny, uczciwy, rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym.

Co zaksięgować w Księdze Przychodów i Rozchodów?

W Księdze Przychodów i Rozchodów księguje się:

  • Przychody ze sprzedaży, działalności usługowej i wszelkich operacji finansowych.
  • Wydatki związane z zakupem towarów i materiałów, a także wszelkie koszty uboczne poniesione przy tym zakupie.
  • Wynagrodzenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Koszty wszelkich prac badawczych i eksperymentalnych.

Natomiast nie należy do niej wpisywać zaliczek na poczet realizowanych usług lub przekazanych na poczet ewentualnych dostaw towaru, wszelkich otrzymanych dotacji, na przykład pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, którą przedsiębiorca mógł otrzymać z Urzędu Pracy lub wszelkich dotacji i pomocy unijnych. Nie wpisujemy też tam kosztów inwestycji, która jest dopiero realizowana, a jeszcze nie skończona. Można to zrobić dopiero po zakończeniu inwestycji.

Co należy wiedzieć o Księdze Przychodów i Rozchodów – szczegóły

Taka księga powinna być założona w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, ewentualnie 1 stycznia, kiedy rozpoczyna się nowy rok podatkowy. Po jej założeniu jest trzy tygodnie na zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. W przypadku spółki jakiegokolwiek rodzaju księga jest prowadzona dla całej firmy, a nie dla poszczególnych wspólników. Do tej pory Księga Przychodów i Rozchodów była prowadzona najczęściej w formie papierowej, tradycyjnej. Od pewnego czasu możliwe jest jej prowadzenie w formie elektronicznej. Podatnik, który się zdecyduje na tego typu rozwiązanie musi posiadać szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego, który jest wykorzystywany do obsługi tego typu księgi. Przy prowadzeniu księgi musi być stosowany program komputerowy, który umożliwi błyskawiczny wgląd w treść dokumentów, a także ich szybki wydruk. Dodatkowo, wszystkie informacje i dane zapisane na nośnikach muszą być przechowywane w sposób, który uniemożliwi ich zniekształcenie lub zniszczenie. Księgę należy przechowywać w miejscu prowadzenia firmy lub tam, gdzie jest jej siedziba. Jeśli prowadzenie księgowości zostało powierzone biuru rachunkowemu, księga może być tam przechowywana. O miejscu przechowywania księgi należy powiadomić urząd skarbowy. Wszystkie zapisy należy prowadzić nie tylko w sposób systematyczny i rzetelny, ale i tak, by były czytelne. Wpisów dokonujemy w języku polskim i w obowiązującej u nas walucie, czyli złotówkach. Księga musi posiadać ponumerowane strony, a wszystkie zapisy mogą być dokonywane jedynie na podstawie rachunków, faktur i innych obowiązujących dokumentów. Jeśli dojdzie do nieprawidłowego zapisu, można go skorygować. Pierwszy sposób polega na skreśleniu błędnego zapisu, wprowadzeniu prawidłowego i podpisaniu (parafowaniu) zmian. W tym przypadku należy dopisać też datę korekty. Inny sposób to wpisanie korekty błędów do księgi dowodów. Tego typu forma ewidencjonowania jest formą uproszczoną. Jest przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorców na starcie, których dochody nie są zbyt wysokie.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Email