Oferta

Najlepsza oferta księgowa w Lublinie

Usługi księgowe - prowadzenie księgowości (outsourcing księgowy)

 • księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt,
 • księgowość pełna i Księgi Rachunkowe,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
 • powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS,
 • pełen dostęp on-line do dokumentacji księgowej własnej firmy przez 24h/dobę,
 • prowadzenie usług administracyjnych Twojej firmy,
 • przechowywanie dokumentacji firmowej,
 • sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,
 • sprawozdania do GUS i NBP,
 • przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych,
 • sporządzanie raportów i analiz,
 • wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Doradztwo gospodarcze i podatkowe

 • zakładanie i przekształcania form działalności (pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, zakładanie spółek z o.o., spółek komandytowych i innych);
 • pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania;
 • pomagamy w opracowaniu biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności;
 • doradzamy z zakresu prawa pracy;
 • doradzamy w sprawach wynagrodzeń pracowniczych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • spraw finansowych;

Szkolenia BHP

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe