Szkolenia BHP Lublin

Szeroki zakres szkoleń BHP

Oprócz świadczenia usług księgowo kadrowych przeprowadzamy szkolenia z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy BHP, dzięki czemu nasza oferta jest pełna i spójna. Głównym celem naszych szkoleń BHP jest zapoznanie lub aktualizacja wiedzy pracowników na temat ogólnych przepisów kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Ważnym elementem jest również zapoznanie pracowników ze szkodliwymi i zagrażającymi zdrowiu czynnikami występującymi na stanowisku pracy oraz udzielenia informacji jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych.

Wstępne szkolenia BHP

Szkolenie BHP ma charakter obowiązkowy i dopiero po jego odbyciu pracownik może zostać dopuszczony do pracy. Szkolenie ma za zadanie przystosować nowych pracowników do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz poinformować o zagrożeniach i czynnikach niebezpiecznych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ich zdrowie. Wstępne szkolenie BHP prowadzimy w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Szkolenie przeważnie trwa około 1,5 godziny. Jeżeli pracownik ma objąć więcej niż jedno stanowisko udzielamy oddzielnych instruktaży. Każde szkolenie potwierdzamy pisemnym oświadczeniem o odbyciu szkolenia BHP. Oświadczenia należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Okresowe szkolenia BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy, oprócz wstępnych szkoleń BHP , pracodawca ma obowiązek kierować swoich podwładnych na szkolenia okresowe. Celem okresowych szkoleń BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kładziemy również nacisk na aktualizację wiedzy z zakresu zmian prawnych. Każde szkolenie potwierdzamy pisemnym oświadczeniem, które należy dołączyć do akt pracowniczych.

Szkolenie okresowe należy powtarzać w zależności od rodzaju stanowiska i wykonywanej pracy.

  • Stanowiska szczególnie niebezpiecznych – raz na rok
  • Stanowiska robotnicze – raz na 3 lata
  • Stanowiska administracyjno-biurowe – raz na 6 lat,
  • Pozostali pracownicy przynajmniej raz na 5 lat.

Nasza oferta obejmuje

  • Przeprowadzenie wstępnych szkoleń BHP
  • Przeprowadzenie okresowych szkoleń BHP
  • Wydanie oświadczeń o odbyciu szkolenia BHP
  • Możliwość przeprowadzenia szkolenia BHP w naszej firmie lub siedzibie klienta, a także on-line

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę

Nasze biuro rachunkowe świadczy obsługę firm pod względem księgowym, rachunkowym oraz kadrowo-płacowym. Jeżeli więc prowadzisz firmę skorzystaj z naszej kompleksowej obsługi dzięki czemu wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty będziesz miał zawsze w zasięgu ręki. Otrzymasz również gwarancję spójności i znakomity obieg informacji oraz dokumentów Twojej firmy. Z nami bez problemu przejdziesz każdą kontrolę. Jesteśmy sprawdzonym partnerem biznesowym.